• Polityka prywatności

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ochrona i poszanowanie Twojej prywatności podczas korzystania z naszego Sklepu internetowego są dla nas bardzo ważne. Przetwarzane dane w związku z korzystaniem Serwisu są zbierane przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oraz informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie.
W niniejszej Polityce wyjaśniamy zasady, cele i zakres przetwarzania przez nas Twoich danych oraz przysługujące Ci prawa i obowiązki.

§2

DEFINICJE 

Administrator – Mohos Anna Smoczyk, ul. Milczańska 5/126, 61-131 Poznań, REGON: 523853568, NIP: 7792358091.

Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników Serwisu, jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Dane osobowe – wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, poprzez jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innej podobnej technologii.

Polityka prywatności – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – Sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.mohos.pl.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług/funkcjonalności Serwisu, opisanych w niniejszej Polityce prywatności

§3

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Mohos Anna Smoczyk, ul. Milczańska 5/126, 61-131 Poznań, REGON: 523853568, NIP: 7792358091.
 2. Wszystkie zgłoszenia/żądania dotyczące Twoich danych osobowych możesz zgłaszać do nas w następujący sposób:
  • mailowo na adres: sklep@mohos.pl,
  • telefonicznie: 790 684 749,
  • listownie na adres: Mohos Anna Smoczyk, ul. Milczańska 5/126, 61-131 Poznań,
  • poprzez dodawanie zgłoszeń w Koncie Klienta (dla zarejestrowanych Użytkowników).

§4

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SERWISIE

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych, w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań w Serwisie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niekiedy niezbędne, w celu dokonania poniższych czynności.

Rejestracja w Serwisie
 1. Użytkownicy, którzy dokonują rejestracji w Serwisie, są proszeni o podanie danych niezbędnych (obowiązkowych) do utworzenia i obsługi Konta Klienta
  Niepodanie wyżej wymienionych danych skutkuje brakiem możliwości założenia Konta.
 2. Użytkownik może dobrowolnie podać dodatkowe dane w Koncie Klienta (np. dane adresowe, nr telefonu), wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta Klienta w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy i do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Składanie, realizacja i obsługa zamówienia (Umowy sprzedaży)
 1. Użytkownicy dokonując zakupu w Serwisie są proszeni o podanie danych osobowych niezbędnych w celu przyjęcia i obsługi zamówienia (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres-email, dane adresowe, itp.).
 2. Niepodanie wyżej wymienionych danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • realizacji złożonego zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • realizacji obowiązków ustawowych, wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • prowadzenia analiz i statystyk. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych,
  • umożliwienia odstąpienia od Umowy sprzedaży (zwrotu towaru i środków pieniężnych za zwrócony Towar). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
Nawiązanie kontaktu z Administratorem Serwisu
 1. Użytkownicy ma możliwość kontaktu z Administratorem w różnej formie, opisanej w pkt. 3 niniejszej Polityki.
 2. Administrator przetwarza dane podane przez Użytkownika podczas zainicjowania kontaktu i obsługi zapytania.
 3. Użytkownicy posiadający Konto Klienta mają możliwość dodawania zgłoszeń po zarejestrowaniu do swojego Konta Klienta.
 4. Skorzystanie z formularza wymaga podania tytułu i treści zgłoszenia. Pozostałe dane są przetwarzane na podstawie informacji podanych przez Użytkownika przy rejestracji Konta. Użytkownik może podać również inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.
 5. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Powiadomienie o dostępności produktu
 1. Użytkownik ma możliwość zapisania się na powiadomienie o dostępności produktu. W tym celu podaje adres mailowy (niezarejestrowany Użytkownik) lub adres mailowy jest pobierany z danych Konta Klienta (dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników). Powiadomienie wysyłane jest jednorazowo, po pojawieniu się produktu w Serwisie. 
 2. Niepodanie wyżej wymienionych danych skutkuje brakiem możliwości wysłania powiadomienia o dostępności produktu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Marketing (Newsletter)
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji działań marketingowych, które mogą polegać na: wysyłaniu informacji o promocjach, ofertach specjalnych, kuponach rabatowych, itp. oraz prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).
 2. Administrator świadczy usługę Newslettera Użytkownikom, którzy w tym celu podali swój adres mailowy. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wysyłki newslettera.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi wysyłki Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i zgoda Klienta wyrażona podczas zapisywania się do Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Portale społecznościowe
 1. Administratorzy portali społecznościowych we własnym zakresie rejestrują Twoje zachowania za pomocą plików cookies lub podobnych technologii.
 2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych są określane przez ich Administratorów.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) i ma dostęp do informacji Użytkownika, ustawionych jako publiczne, na takich samych zasadach, jak inni użytkownicy danego portalu.
 4. Dane są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Administratora, które obejmuje między innymi informowanie Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu produktów lub usług oferowanych przez Administratora oraz komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w portalach społecznościowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki i budowaniu społeczności związanej z marką.

§5

PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

 1. Serwis używa niewielkich plików zwanych ciasteczkami (patrz Definicje).
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:
  • umożliwienia i optymalizacji korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu,
  • gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników z Serwisu,
  • dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników,
  • ułatwienia Użytkownikom poruszania się po stronach Serwisu i korzystania z niego,
  • zapamiętywania informacji o sesji Użytkownika.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • pliki cookies stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez Użytkownika, bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika.
  • pliki cookies sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone. 
 4. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika i nie powoduje zmian w jego ustawieniach.
 5. Użytkownik w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Serwisu, w tym uniemożliwić złożenie zamówienia.
 6. Jeśli Użytkownik podejmie decyzję, że nie zgadza się na wykorzystywanie pików cookies w opisanych powyżej celach, w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari.

§6

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 2. Co do zasady, dane osobowe przetwarzane są przez czas:
  • świadczenia usługi (np. istnienia Twojego konta w Serwisie, świadczenia usługi newslettera, Twojego oczekiwania na powiadomienie o dostępności produktu, itp.),
  • realizacji zamówienia (Umowy sprzedaży),
  • wynikający z przepisów prawa podatkowego,
  • wynikający z kontaktu z Serwisem,
  • prowadzenia działań statystycznych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np.: reklamacje),
 3. Dane osobowe przetwarzane są do czasu wycofania zgody przez Użytkownika lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych przez Administratora lub wygaśnięcia terminu związanego z danym roszczeniem, wynikającego z przepisów prawa.

§7

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. Dostępu do danych osobowych. 
  Jeśli posiadasz Konto Klienta, po zalogowaniu się do Serwisu, możesz przeglądać swoje dane osobowe oraz dane dotyczące Twoich zamówień.
 2. Sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych.
  Jeżeli posiadasz Konto Klienta, możesz to zrobić samodzielnie, po wejściu na „Twoje konto” --> Edycja danych.
 3. Usunięcia danych osobowych.
 4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie.
 5. Odwołania zgody na otrzymywanie Newslettera.
 6. Wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
 7. Przenoszenia danych przetwarzanych przez Administratora w sposób zautomatyzowany w oparciu o zgodę lub umowę.
 8. Informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych
 9. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Powyższe uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Użytkownikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych. Usunięcie danych nie powoduje zaprzestania ich przetwarzania we wskazanym zakresie, jeśli Administrator ma obowiązek ich przetwrazania na podstawie stosownych przepisów prawa.

§8

POWIERZENIE PRZETWARZANIA LUB PRZEKAZYWANIE DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika powierzane są zewnętrznym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów/usług, np.: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, firmom kurierskim i operatorom płatności.
 2. W przypadku reklamacji, dane Użytkownika mogą zostać przekazane dystrybutorowi/producentowi Produktu.
 3. Z chwilą przekazania danych osobowych Użytkowników, podmioty te stają się ich Administratorami.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§9

AKTUALIZACJA TREŚCI POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka prywatności podlega weryfikacji i aktualizacji w razie potrzeby.


Wersja 1.0. z dnia 15.01.2023 r.