• Regulamin

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez Sklep internetowy www.mohos.pl.

§2

PRZEDSIĘBIORCA, KONTAKT

 1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.mohos.pl prowadzony jest przez jednoosobową działalność gospodarczą Mohos Anna Smoczyk, 61-131 Poznań, ul. Milczańska 5/126, REGON: 523853568, NIP: 7792358091, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym:
  • mailowo na adres: sklep@mohos.pl,
  • telefonicznie: 790 684 948,
  • poprzez formularz kontaktowy, dostępny dla zarejestrowanych Klientów, w Panelu Klienta, po kliknięciu przycisku „Dodaj zgłoszenie”.

§3

DEFINICJE

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający Klientowi utworzenie bezpłatnego Konta Klienta.

 3. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia, w tym: dodanie/usunięcie produktów do/z koszyka, określenie sposobu dostawy i płatności. Warunkiem złożenia Zamówienia jest podanie w Formularzu określonych danych osobowych, niezbędnych do realizacji Zamówienia. Dane te są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza zamówienia i kliknięciu pola „Zamów i zapłać”.

 4. Karta podarunkowa – bon upominkowy/prezentowy, wydawany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego dokonania zakupów w Sklepie Mohos.pl w zkaresie ustalonego limitu kwotowego. Nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, ani elektroniczną kartą płatniczą. Nie podlega wymianie na środki pieniężne.

 5. Klient/Usługobiorca – kupujący, każdy podmiot, zawierający lub zamierzający zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7. Konto/Konto Klienta – indywidualna nazwa i hasło, podane przez Klienta, umożliwiające gromadzenie informacji o złożonych zamówieniach, edycję danych Klienta oraz wysyłanie zgłoszeń mailowych do Sklepu internetowego.
 8. Produkt/Towar – rzecz ruchoma dostępna w sklepie internetowym, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

 9. Regulamin – zbiór przepisów określających zasady postępowania, niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w ramach sklepu internetowego www.mohos.pl.

 10. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.mohos.pl.

 11. Sprzedawca/Usługodawca – Mohos Anna Smoczyk, 61-131 Poznań, ul. Milczańska 5/126, REGON: 523853568, NIP: 7792358091, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu/Produktów, zawarta między Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 13. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.)

 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

§4

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep internetowy www.mohos.pl prowadzi sprzedaż detaliczną.

 2. Klient ma możliwość założenia Konta w Sklepie internetowym, podając swoje dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Polityce prywatności.

 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności, dostępnej na stronie Sklepu internetowego.

 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia lub/i założenia/prowadzenia Konta.

§5

ZAMAWIANIE PRODUKTÓW

 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.mohos.pl.

 2. Na stronie internetowej znajdują się niezbędne informacje do złożenia zamówienia, w tym opis Produktu i cena.

 3. Klient dokonuje wyboru Produktu, określając jego odpowiednie parametry (jeśli dotyczy) i liczbę zamawianych artykułów, po czym dodaje Produkt do koszyka.

 4. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, widocznego w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu przycisku „Realizuj zamówienie”, Klient przechodzi do składania zamówienia w Sklepie poprzez Formularz zamówienia.

 5. Klient może dokonać Zamówienia jako Gość lub po zalogowaniu do swojego Konta.

 6. Klient musi wprowadzić dane niezbędne do zrealizowania Zamówienia, w tym szczegóły płatności i dostawy.

 7. Klient potwierdza złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamów i zapłać”.

 8. Do momentu kliknięcia przycisku „Zamów i zapłać”, Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia oraz wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 9. Składając zamówienie, Klient akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z Polityką prywatności.

 10. Podczas składania Zamówienia, Klient ma możliwość zapisania się do newslettera.

 11. W przypadku wyboru płatności online, w celu dokonania płatności, Klient zostanie przekierowany na stronę operatora płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 12. W przypadku nieotrzymania zapłaty za Zamówienie, Zamówienie jest traktowane jako niewłaściwe, przez co Umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku i Zamówienie jest anulowane.

 13. Zamówienie można anulować na każdym etapie, do czasu dokonania płatności.

 14. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie mailowe złożenia Zamówienia, na adres mailowy podany podczas składania Zamówienia lub w danych logowania do konta Klienta. Otrzymanie potwierdzenia mailowego jest jednoznaczne ze skutecznie złożonym Zamówieniem i potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym.

 15. W przypadku braku danego Produktu w magazynie lub niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany mailowo lub telefonicznie.

 16. Podając dane kontaktowe, Klient wyraża zgodę na kontaktowanie się sklepu Mohos na podany przez Klienta adres mailowy lub numer telefonu, we wszystkich kwestiach związanych z Zamówieniem.

§6

CENY

 1. Ceny Produktów widoczne na stronie Sklepu internetowego www.mohos.pl są podawane w polskich złotych i są cenami brutto, zawierającymi właściwy podatek VAT.

 2. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

 3. Sklep ma prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie internetowym oraz przeprowadzania/odwoływania akcji promocyjnych i udostępniania kodów rabatowych.

 4. Sklep ma prawo zmiany cennika dostaw.

§7

CZAS REALIZAJI ZAMÓWIENIA

 1. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie jest przekazywane do realizacji bezpośrednio po skutecznym złożeniu Zamówienia.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta pozostałych rodzajów płatności (płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą), czas realizajcji Zamówienia jest liczony od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy (tj. wpływu 100% należności za Zamówienie).

 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych, bez uwzględnienia czasu dostawy. Jeżeli dany produkt ma wydłużony czas dostaw, stosowna informacja wyświetla się na karcie Produktu.

 4. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w okresach świątecznych, w czasie wyprzedaży lub innych akcji promocyjnych. 

§8

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość wyboru następujących sposobów płatności z tytułu Umowy sprzedaży:

  A. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Opcja dostępna wyłącznie przy zamówieniu na wskazany przez Klienta adres.

  B. Płatności elektroniczne i płatność kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  C. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy: Mohos Anna Smoczyk, Santander Bank Polska 32109025900000000152597687.

 1. Termin płatności:

  A. W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych, albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

  B. W przypadku płatności gotówką za pobraniem, przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§9

KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

 2. Dostawa do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży określa inaczej.

 3. Darmowa dostawa jest dostępna dla Klienta po osiągnięciu podanej na Stronie internetowej minimalnej kwoty Zamówienia.

 4. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności. Aktualny cennik dostaw jest podany w Formularzu zamówienia podczas składania Zamówienia.

 5. Termin dostawy przesyłki uzależniony jest od Przewoźnika.

§10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia wszedł w posiadanie Produktu.
 2. W celu odstąpienia od umowy/zwrotu Towaru, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji, składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

  A. w formie elektronicznej, na adres: sklep@mohos.pl, w terminie o jakim mowa w pkt. 10.1.

  B. pisemnie, na adres: Mohos Anna Smoczyk, ul. Milczańska 5/126, 61-131 Poznań.

 3. Formularz odstąpienia od umowy jest wysyłany mailowo wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Formularz jest dostępny również w Sklepie internetowym, na Koncie Klienta.

 4. Klient dokonuje zwrotu Towaru wraz z wypełnionym Formularzem zwrotu na adres: Mohos Anna Smoczyk, ul. Milczańska 5/126, 61-131 Poznań lub do Paczkomatu Inpost POZ14H w Poznaniu, przy ulicy Milczańskiej 3. 
  Klient podaje numer telefonu sklepu i adres mailowy: sklep@mohos.pl w celu umożliwienia śledzenia przesyłki.
 5. Podstawą do dokonania zwrotu produktu jest przekazanie nam dokumentu potwierdzającego zakup tj. paragonu fiskalnego. Paragon należy dołączyć do przesyłki zwrotnej.

 6. Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, z jakiego skorzystał Klient, w tym najtańsze, dostępne w Sklepie koszty dostawy Towaru do Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Koszty dostarczenia Towaru do Klienta podlegają zwrotowi jedynie w przypadku zwrotu całości Zamówienia. 

 8. Zwrot należności zostanie dokonany po uprzednim otrzymaniu i sprawdzeniu zwracanego Towaru, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania i sprawdzenia przesyłki zwrotnej.

 9. Zwracane Produkty nie mogą być używane, muszą posiadać komplet metek. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§11

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 2. Reklamacja Produktu może zostać złożona przez Klienta:
         A. w formie elektronicznej, na adres: sklep@mohos.pl,

           B.  pisemnie, na adres: Mohos Anna Smoczyk, ul. Milczańska 5/126, 61-131 Poznań.

           Składając reklamację, należy podać szczegóły dotyczące zamówienia i reklamowanego produktu, datę i
           okoliczności wystąpienia wady oraz swoje roszczenia.

 1. Jeśli okaże się, że w celu rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do wysłania reklamowanego Towaru na adres: Mohos Anna Smoczyk, ul. Milczańska 5/126, 61-131 Poznań, wraz z paragonem fiskalnym, potwierdzającym zakup.

 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni i poinformowania Klienta o sposobie jej załatwienia.

§12

KARTA PODARUNKOWA

         Nabycie i wydanie Karty podarunkowej
 1. Karta podarunkowa może zostać nabyta online, w sklepie Mohos.pl.

 2. Użytkownik ma możliwość zakupu Karty podarunkowej na kwotę: 100, 200 lub 300 zł.

 3. Karta podarunkowa wydawana jest Użytkownikowi na plastikowym nośniku (wysyłana jako zamówienie) lub w formacie PDF (wysyłana mailowo), po dokonaniu i opłaceniu zamówienia w Sklepie.

 4. Zapłata za Kartę podarunkową następuje w formie dostępnej w Sklepie.
 5. Przy zakupie Karty podarunkowej nie są uwzględniane żadne rabaty.

 6. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

 7. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części, a opłacona wartość Karty podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu.

 8. Karta podarunkowa nie podlega zwrotom ani wymianie na środki pieniężne.

 9. Nabywca Karty podarunkowej będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty podarunkowej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli nie rozpoczął korzystania z karty.

 10. Sklep nie wydaje duplikatów Karty podarunkowej.         
           Użytkowanie Karty podarunkowej
 1. Karta podarunkowa może być zrealizowana wyłącznie w Sklepie internetowym Mohos.pl.

 2. Karta podarunkowa obniża wartość zakupów o daną kwotę i jest jednorazowa.

 3. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela i może być przekazana drugiej osobie, która od chwili jej przekazania staje się jej Użytkownikiem.

 4. Karta Podarunkowa jest ważna od momentu jej wydania Użytkownikowi i nie wymaga dodatkowej aktywacji przez Użytkownika.

 5. Termin ważności Karty podarunkowej wynosi 6 miesięcy.

 6. W przypadku, gdy cena zakupionego przez Klienta Towaru jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na Karcie podarunkowej, Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny inną formą płatności akceptowalną w Sklepie.

 7. Przy realizacji Karty podarunkowej, gdy wartość Towaru jest niższa niż aktualna wartość Karty podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania niewykorzystanej części środków zgromadzonych na Karcie podarunkowej.  Niewykorzystane środki nie są zwracane i nie przechodzą na kolejne zamówienie, dlatego całą kwotę Karty podarunkowej należy wykorzystać podczas jednego zamówienia.

 8. Karta podarunkowa po upływie terminu jej ważności, przestaje być aktywna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty podarunkowej, środki nie zostały wykorzystane, nie podlegają one zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Użytkownika.

 9. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty podarunkowej. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe, które zostały utracone lub których nośnik, po przekazaniu Użytkownikowi, został uszkodzony lub zniszczony. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia nośnika Karty podarunkowej, o których mowa powyżej Karta podarunkowa nie podlega odtworzeniu.

  Zwrot Towarów zakupionych za pomocą Karty podarunkowej
 1. Zwrot Towarów zakupionych przy użyciu Karty podarunkowej przebiega zgodnie z procedurą odstąpienia od umowy, opisaną w niniejszym regulaminie (pkt. 10). Klientowi nie przystługuje zwrot gotówki. Środki są zwracane na Kartę podarunkową, do ponownego wykorzystania. Zwrot nie uwzględnia kosztów dostawy.

 2. Zwrot nie wydłuża okresu ważności karty podarunkowej.

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z przyczyn m.in. takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów dostawy, metod i terminów płatności.

 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a w szczególności Kodeks Cywilny.

 4. Wszelkie ewentualne spory związane z realizacją Umowy sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Wersja 1.0. z dnia 15.01.2023 r.
Wersja 2.0. z dnia 04.03.2024 r. - wprowadzono zapisy dotyczące nabycia i użytkowania Karty Podarunkowej